Broszura projekt jest ofertą firmy AmeriGas dla przedsiębiorstw (oferta B2B). Projekt, który przygotowaliśmy na potrzeby wsparcia sprzedaży i jako oferta dla przedstawicieli handlowych firmy AmeriGas. Zawartość broszury skierowana do małych i średnich firm z różnych sektorów – piekarni, restauracji, ferm drobiu, suszarni zbóż i firm produkcyjnych. AmeriGas oferuje małe instalacje zbiornikowe LPG. Nasz projekt broszury bazuje na wytycznych i założeniach z brand manualu firmy. Jest to zwłaszcza ważne przy doborze odpowiednich zdjęć do projektu folderu. Sam projekt to trzy-skrzydłowa broszura formatu A4, składana do środka, bigowana (łamana) dwa razy. Wykonaliśmy skład DTP i przygotowaliśmy projekt do druku, ale powstała wersja “lekkiego” pdf, do wysyłki mailowej.