CSR projekty raportów dla Grupy Lubelski Węgiel Bogdanka. Nasze raporty dla GK LW Bogdanka przygotowujemy od dwóch kolejnych lat. Projektujemy dla Spółki raporty zintegrowane, czyli w modelu raportowania spełniającym jednocześnie wymogi sprawozdawczości finansowej oraz raportowania z dziedziny zrównoważonego rozwoju. Dziedzina zrównoważonego rozwoju CSR projekty raportów wymaga od nas przygotowywania projektów bardzo indywidualnych. Nasze raporty przygotowujemy na bazie materiałów dostarczonych przez Spółkę oraz standardu GRI.

Podstawowym zadaniem standardu GRI jest ujednolicenie wytycznych dotyczących tzw. Sustainability Reports, czyli raportów CSR odnoszących się do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, urzędów i organizacji pozarządowych. Celem GRI jest stworzenie standardów raportowania wykorzystywanych w sprawozdaniach ze sfery ekonomicznej, środowiskowej i socjalnej. Więcej o standardach GRI poczytać można tutaj.

Raporty, które projektowaliśmy dla Grupy Bogdanka za lata 2020 i 2021, można zobaczyć w tych linkach. Przykłady innych raportów dla naszych klientów: tutaj.

Raporty, które projektowaliśmy dla Grupy Bogdanka za lata Apteki Gemini Polska