Oto kompleksowa identyfikacja wizualna, którą zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy dla PIT-RADWAR SA (obecnie firma działa w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej). PGZ najważniejszą i największą spółką działającą w sektorze polskiego przemysłu obronnego i jednym z czołowych dostawców urządzeń z zakresu elektroniki profesjonalnej dla Sił Zbrojnych RP. Zlecenie obejmowało przygotowanie identyfikacji wizualnej na podstawie logo, które otrzymaliśmy. Całość została podzielona na dwie grupy. Identyfikację spółki (korporacyjną) oraz identyfikację poszczególnych produktów. Dla każdego produktu przygotowaliśmy zestaw grafik: rollup, reklamę prasową wraz z infografiką (schematem działania) oraz foldery produktowe na bazie zaakceptowanych master layoutów. Została też opracowana pełna księga systemu identyfikacji wraz z wytycznymi jej stosowania.