Oto koncepcja logo dla Muzeum Emigracji w Gdyni. Jest to projekt nowoczesnego “żywego” znaku graficznego. Projekt zmienia się i zależności od potrzeb mutuje. Całość identyfikacji również została zaprojektowana dynamicznie. Logo jest pracą koncepcyjną przygotowaną na zlecenie Muzeum.