Logo firmy budowlanej – projekt. Logo firmy budowlanej K-mac z Wielkiej Brytanii. Firma zajmuje się też pomiarami geodezyjnymi oraz pracami inżynieryjnymi. Logo zostało zaprojektowane jako konstrukcja bazująca na kształcie litery K. Użyliśmy jednej grubości linii do jego wykreślenia (obrys) tak by tworzył tę samą wielkość, co przestrzeń negatywna logo. By podkreślić budowlano-inżynieryjną genezę logo, użyliśmy tylko kątów prostych (90 stopni) oraz kątów 45 stopni. Następnie wycinając odpowiednie części siatki, pozostawiliśmy odcinki, które stworzyły wrażenie linii. Prezentujemy też wizualizacje logo na materiałach oraz jego przykładowe sposoby wykorzystania w przyszłości np. reklama prasowa, flaga firmowa czy mural. Logo zostało zaprojektowane tak, by sygnet mógł tworzyć odrębną całość, ale jednocześnie mógł współistnieć z układem typograficznym.