Okładka książki “Nauczyciele programowe (nie)przygotowanie” o tematyce pedagogicznej, książka ukazała się drukiem nakładem Wydawnictwa Naukowego DSW z Wrocławia. Jest to kolejna z naszych propozycji okładek do książek pedagogicznych.

Opis książki – za Wydawnictwem DSW.

„W debatach o edukacji na czoło wysuwa się przygotowanie nauczycieli do wypełniania coraz bardziej złożonych zadań. [….] Nie mają oni już więcej szansy być podstawowym źródłem wiedzy, wzorów i wartości. Nie mają też możliwości bazować na wcześniej wyuczonych i sprawdzonych sprawnościach. Zdawanie sobie z tego sprawy i rezygnowanie z tradycyjnego pojmowania roli zawodowej wymaga zmiany mentalnej i emocjonalnej, ukształtowania postawy otwartości na nowe doświadczenia i gotowości do rozstawania się z tym, w czym człowiek czuje się zadomowiony. W tej sytuacji cnotą staje się przekonanie o własnym nieprzygotowaniu do bycia tradycyjnym nauczycielem. Potrzebie kształtowania tej cnoty ze względu na jej znaczenie w edukacji poświęcona jest monografia zawierająca argumenty teoretyczne i empiryczne egzemplifikacje znaczenia krytycznego podejścia nauczycieli do własnego profesjonalizmu […]”.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Marii Czerepaniak-Walczak