Tym razem prezentujemy projekt naszego raportu dla ABSL i Urzędu Miasta Szczecina. Nasz opracowanie graficzne raportu polegało na zaprojektowaniu map, wykresów, tabel i infografik, firma ABSL dostarczyła wszystkie dane analityczne. Punktem wyjścia dla jego kolorystyki, było logo oraz identyfikacja miasta Szczecina. Opracowanie graficzne raportu rozpoczęliśmy od kolorystyki. Poszczególnym rozdziałom nadaliśmy kolorystykę z logo, bazując na przejściu gradientowym. Starliśmy się też utrzymać dominujący kolor w kluczowych informacjach dla danego rozdziału. Wszytko podaliśmy czytelnikom w nowoczesnej, przejrzystej i czytelnej formie, nie zapominając o głównej funkcji analitycznej tego opracowania. Raport przygotowaliśmy w dwóch wersjach językowych: angielskiej i polskiej. Przygotowaliśmy też interaktywne pliki pdf, które ułatwiają nawigację po dokumencie. Projektowanie raportów to nasza specjalizacja, polecamy się.