Projekt okładki książki dla Wydawnictwa Naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Tym razem okładka do książki “Niesamodzielność – studia pedagogiki specjalnej” pod redakcją Małgorzaty Sekułowicz oraz Małgorzaty Oleniacz. Książka porusza tematy pedagogiki specjalnej.

Opis książki. Ujęcie holistyczne i wielospecjalistyczne, obejmujące wszystkie sfery życia człowieka, cechuje współczesną pedagogikę specjalną realizująca idee inkluzji-łączenia, a nie dzielenia, integracji, a nie segregacji. Stąd prace przybliżające tematykę niesamodzielności w ujęciu interdyscyplinarnym są ważnym wkładem w proces przeciwko stygmatyzacji i izolacji społecznej.