Prezentujemy projekt raportu rocznego “Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014” przygotowanego dla Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL), który jest wiodącą organizacją branżową reprezentującą sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Raport jest największym tego typu wydawnictwem w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Został zaprezentowany w dniach 22-23 maja 2014 w Poznaniu na V Konferencji ABSL, najważniejszej w sektorze usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Projekt graficzny łączy w sobie elementy nowej identyfikacji wizualnej ABSL i wizualizacji danych liczbowych opracowanych przez ABSL. Raport został wydrukowany w dwóch językach polskim i angielskim. Został bardzo dobrze przyjęty i spotkał się z dużym uznaniem. Raport stał się również modelowym wydawnictwem tego typu. Oferujemy nasze usługi w zakresie projektowania graficznego, przygotowanie do druku i druku raportów rocznych i biznesowych. W tej dziedzinie jesteśmy specjalistami.