Raport roczny „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2015″ przygotowany dla Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL). Raport ten jest największym tego typu wydawnictwem w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Został zaprezentowany w dniach 16-17 czerwca 2015 w Krakowie na VI Konferencji ABSL, najważniejszej w sektorze usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Projekt graficzny łączy w sobie elementy identyfikacji wizualnej ABSL i wizualizacji danych liczbowych opracowanych przez ABSL. Raport roczny został wydrukowany w dwóch językach polskim i angielskim. Został bardzo dobrze przyjęty i spotkał się z dużym uznaniem. Oferujemy nasze usługi w zakresie projektowania graficznego, przygotowanie do druku i druku raportów rocznych i biznesowych. W tej dziedzinie jesteśmy specjalistami.