Znak dla Salinko Glamping logo zaprojektowaliśmy tak, by sygnet mógł tworzyć odrębną formę bez typografii i by pozostał rozpoznawalny. Sam znak przygotowaliśmy by przywodził na myśl samotną sosnę rosnącą na terenie campingu. Sosnę połączyliśmy graficznie z sferycznym namiotem. Całość znaku oparliśmy na kształcie trójkąta, czyli figury geometrycznie niezmiennej. Przy trójkątach i ich podziale zastosowaliśmy złoty podział. Złoty podział dość często wykorzystujemy w naszych projektach logo – czyli wielkości oparte o ciąg Fibonacciego (1, 1, 2, 3, 5, 8…), który w matematyce związany jest z liczbą 1,618 = phi. Salinko Glamping logo  zaprojektowaliśmy również tak, by przywodził na myśl znaki informacyjne lub drogowe, stąd nawiązanie kształtem do trójkąta.