Skład raportu Business Services Sector in Poland 2017. Projekt ten przygotowaliśmy dla ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych). Raport opracowaliśmy graficznie w naszym studiu graficznym. W tym raporcie wykonaliśmy też skład DTP oraz przygotowaliśmy go do druku. Raport przygotowaliśmy i wydrukowaliśmy w dwóch wersjach językowych. Raport bardzo szczegółowo opisuje bardzo dynamicznie rozwijającą się branże w Polsce, sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Uczestnicy konferencji bardzo dobrze odebrali nasz projekt graficzny, a także chwalili szatę graficzną oraz wizualizację skomplikowanych danych liczbowych. Coroczne raporty ABSL są najważniejszymi i najdokładniejszymi wydawnictwami tego typu w Polsce i stanowią znakomite źródło wiedzy dla inwestorów.