);

Skład raportu Business Services Sector in Poland 2017. Projekt został przygotowany dla ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych). Raport został opracowane graficznie w całości przez nasze studio graficzne. Wykonaliśmy też skład DTP oraz przygotowaliśmy go do druku. Raport został przygotowany i wydrukowany w dwóch wersjach językowych. Raport bardzo szczegółowo opisuje bardzo dynamicznie rozwijającą się branże w Polsce, sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Projekt i skład raportu zostały bardzo dobrze odebrane przez uczestników konferencji, którzy chwalili szatę graficzną oraz wizualizację skomplikowanych danych liczbowych. Coroczne raporty ABSL są najważniejszymi i najdokładniejszymi wydawnictwami tego typu w Polsce i stanowią znakomite źródło wiedzy dla inwestorów.