Obsługa graficzna Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku oraz wydarzeń towarzyszących współorganizowanych przez Filharmonię. Prowadzimy prace graficzne na zlecenie Filharmonii od stycznia, obejmują one różne zlecenia graficzne. Projektujemy: plakaty, ulotki repertuarowe, plakaty dla wydarzeń towarzyszących, reklamy prasowe, kampanie banerowe na portalach. Nasze zlecenia obejmują też projekty: książek repertuarowych, folderów oraz raportów. Obsługa graficzna to też proste animacje oraz przygotowanie planszy sponsorskich i graficzny do spotów.