Przedstawiamy nasz projekt broszury firmowej, teczki oraz folderu firmowego dla Spółki Akcyjnej E-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa. Projekty, które przygotowaliśmy graficzne, uznano przez władze spółki za wzorcowe. Nasze projekty wykorzystaliśmy też, do tworzenia kolejnych materiałów szkoleniowych oraz promocyjnych. Wszystkie projekty wydrukowaliśmy.