);

Przedstawiamy nasz projekt broszury firmowej oraz folderu firmowego dla Spółki Akcyjnej E-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa. Przygotowane przez nas projekty graficzne zostały uznane przez władze spółki za wzorcowe. Projekty zostaną również wykorzystane do tworzenia kolejnych materiałów szkoleniowych oraz promocyjnych. Wszystkie projekty zostały wydrukowane.