Projekt raportu CSR dla ZF TRW. Raport CSR projekt dla firmy ZF TRW. Jest to projekt dość nietypowy, bo w porównaniu do klasycznych raportów ma minimalną ilość tekstu. Założyliśmy, że raport ma być prosty, zrozumiały i tak go zaprojektowaliśmy. Minimalna ilość tekstu, piktogramy i zdjęcia mają pomóc pracownikom w poznaniu działalności społecznie zaangażowanej firmy ZF TRW i ułatwić dostęp do odpowiednich programów i działań prowadzonych przez firmę. Raport ma też skłonić pracowników do odwiedzenia odpowiedniej strony informacyjnej na temat działalności ZF TRW. Graficznie i merytorycznie raport podzieliliśmy na trzy odrębne części: etyka / środowisko / społeczeństwo. Ilustrowane zdjęciami oraz piktogramami zagadnienia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu znajdują się w odpowiednich działach.