The Sociopathology of Education, projekt okładki książki prof Zbigniewa Kwiecińskiego, która wkrótce ukaże się drukiem. Okładka stylizowana jest na piracką flagę, ze zmienionym symbolem. Zamiast skrzyżowanych piszczeli i czaszki wykorzystaliśmy ołówki oraz paletę malarską, gdyż książka tyczy problemów w edukacji dzieci i młodzieży.