Projekt i skład DTP raportu “Częstochowa – nowa lokalizacja na mapie usług biznesowych”. Zaprojektowany dla Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL). Raport został utrzymany w tonacji barw herbu miasta Częstochowa oraz wykorzystano w nim zdjęcia udostępnione przez Urząd Miasta. Raport przygotowany został w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej i dedykowany jest dla inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, chcącym organizować swoje centra usług w Częstochowie. Raport to 36 stronicowe wydawnictwo, drukowane z wszelkimi uszlachetnieniami – lakier punktowy UV, szyty zeszytowo, bez grzbietu, z twardą oprawą. Opracowaniem merytorycznym oraz danymi zajmował się dział analiz ABSL.