Projekt raportu dla Miasta Lublina. Kolejny projekt raportu dla miasta Polski. Tym razem przez nas został dla Lublina, a przygotowany przez ABSL (The Association of Business Service Leaders in Poland). Przygotowaliśmy też skład DTP. Raport przygotowany został dla miasta Lublina, a w stylistyce i grafice został oparty na założeniach identyfikacji nowej marki gospodarczej Lublina. Był to warunek wymagany przez zleceniodawcę. Całość zawierająca wykresy, infografiki, mapy przygotowana została w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Raport przygotowywany jest dla zagranicznych i polskich firm konsultingowych. Jest też przeznaczony dla mediów, instytucji wsparcia biznesu oraz inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Projekt raportu dla miasta, dopasowany został też do wymagań identyfikacji wizualnej gospodarczej marki Lublin, która różni się od brandingu marki promocyjnej miasta. Tutaj można zobaczyć kolejne wydanie raportu.