Projekt rollup i folderów produktowych, które zaprojektowaliśmy dla spółki Greenbet Polska SA z Jaworzna. Stworzyliśmy projekty, które posłużyły do tworzenia kolejnych publikacji – master layouty (key visual). Firma zajmowała się przetwarzaniem popiołów lotnych i żużli powstających w procesie wytwarzania energii elektrycznej. Elementy, które zaprojektowaliśmy: rollup, katalog, ulotki, zostały uznane przez Zarząd za wzorcowe. Posłużyły one do zaprojektowania całej, nowoczesnej linii identyfikacji wizualnej i wyznaczenia kierunku rozwoju firmy.