);

Raport został zaprojektowany i złożony przez nasze studio graficzne na zlecenie ABSL oraz UM Katowice. Jest to kolejna publikacja jaką mamy przyjemność projektować dla naszych Zleceniodawców. Raport prezentuje i wizualizuje najnowsze dane o centrach usług dla biznesu w Katowicach oraz Aglomeracji Katowickiej. Raport kolorystyką nawiązuje do identyfikacji wizualnej miasta oraz hasła: Katowice miasto ogrodów – żywa i soczysta zieleń oraz kolory nieba mają to podkreślić. Niniejszy raport przeznaczony jest dla inwestorów i firm chcących stworzyć centrum usług w obrębie Aglomeracji Katowickiej. Całość danych oraz teksty dostarczyła firma ABSL, zdjęcia do raportu wykonał Tomasz Padło. Raport w całości do przeczytania i zobaczenia na stronie: http://pl.invest.katowice.eu/ lub http://absl.pl/publications/