Interaktywny raport, który przygotowaliśmy dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, to raport roczny za rok 2018. Przygotowaliśmy go jako interaktywny pdf, daje on zamkniętą formę i duże możliwości interakcji z oglądającym. Dzięki polom aktywnym wiele informacji pokazuje się po najechaniu kursorem nad dane pole. Dlatego też, całość zaprojektowaliśmy tak, by współgrał on z identyfikacją wizualną BFG, zwłaszcza w kwestii kolorystyki. Raport zaprojektowaliśmy w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Można po nich dowolnie nawigować, dzięki inteaktywnym przyciskom. Raporty, które zaprojektowaliśmy można zobaczyć bezpośrednio na stronie BFG. Sam raport ma 66 stron, zaprojektowaliśmy do niego wszystkie tabele, wykresy oraz infografiki. Mimo klasycznej i bezpiecznej formy pdf udało się nam zaprojektować interaktywny raport z efektem wow 🙂